Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

εκδήλωση-ομιλία


 Μεταλλευτικές δραστηριότητες και επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία
Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρουπόλεως
Κυριακή 10 Μαρτίου 2013, 11:30 π.μ.

Ομιλητές
1. Κυριάκος Παναγιωτακόπουλος, Καθηγητής Εδαφολογίας και μεταλλείων χρυσού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Επιπτώσεις των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και στις γεωργικές δραστηριότητες»
2. Σαράντης Δημητριάδης, Ομότιμος Καθηγητής Γεωλογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
3. Σπυρίδων Ραψομανίκης, Καθηγητής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Θέμα: «Η ατμόσφαιρα ως μέσω μεταφοράς και διασποράς ρύπανσης από μεταλλευτικές δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού»
4. Γιάννης Τέντες, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Θέμα: «Τοξικότητα κυανίου και παραγώγων κατά την μεταλλευτική διαδικασία εξόρυξης χρυσού»
5. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Θέμα: «Μεταλλευτικές δράσεις και Υγεία για τον γενικό πληθυσμό και τους εργαζόμενους: θεώρηση από τη σκοπιά της Ιατρικής της Εργασίας και της Περιβαλλοντικής Ιατρικής»
6. Ανδρέας Θρασυβούλου, Καθηγητής Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Θέμα: «Μεταλλευτικές δραστηριότητες και οι επιπτώσεις στη Μελισσοκομία»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου