Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

στο αντλιοστάσιο

Μπροστά στην μηχανή άντλησης νερού , στο ποτάμι των Λουτρών, φωτογραφίζονται το 1957 ο Βασιλείου Γεώργιος και ο Πίκουλας Βασίλης.


αρχείο Μ.Μινόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου