Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Ε.Λ.Α.Σ. 4Πάνω φώτο : πρώτος ο σύνδεσμος τάγματος Πρόδρομος Γκαϊντατζης, δέυτερος ο Δι/της του ΙΙ Τάγματος του 81ου Συν/τος του Δ.Σ.Ε. Γεώργιος Μεσσηνέτης από την Αλεξανδρούπολη (1946-1949 Κορνοφωλιά Έβρου)
Εφεδροελασίτες που εξοπλίσθηκαν από λάφυρα γερμανικού οπλισμού και αριθμητικά ανέβασαν σε κανονική την δύναμη του 81ου Συν/ος Ε.Λ.Α.Σ. Έβρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου