Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

απόκριες 1980

Ο Νταβατζής...Απόκρεως του 1980

Ποία είναι η ψυχή τών κοινώς λεγομένων απόκρεω[1]; Να φαινώμεθα ότι είμεθα, ό,τι δεν είμεθα. Τούτο ακριβώς είναι ή πηγή της φαιδρότητός μας.
Βαρύνεσθε ότι είσθε άνδρες, δέν σας πλησιάζει καμμία κόρη χωρίς φόβου ένα κοστούμι εκ του Παναυλή καί αμέσως άπολαμβάνεσθε είς τόν καθρέπτην σας ώς χαριεστάτη Κυρία. Κουράζεσθε νά είσθε γυναίκες,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου