Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

στην σκοπιά

Στην σκοπιά της Μεραρχίας (στην πίσω πύλη) τον Οκτώβριο του 1994. Ο αγαπητός φίλος Δημήτρης Δολαπτσής με το όπλο παρά πόδας.

1 σχόλιο: