Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

στο πανηγύρι

Στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας  Μαϊστρου το 1956. Ο Παναγιώτης Μπροβάνος (καθιστός) φωτογραφίζεται με φίλους (αριστερά ο Κων/νος Παλαιολόγος και δεξιά ο Χρήστος Μακαρίτης). Χαρακτηριστικά τα καλοκαιρινά καπέλλα της εποχής.

1 σχόλιο: