Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Πατρίς ...1962

Στη φωτογραφία το Υπερωκεάνιον ΠΑΤΡΙΣ το 1962 σε ταχυδρομικό δελτάριο, την εποχή που είχε ναυτολογηθεί ως αρχιθαλαμηπόλος ο Στέργιος Αγγελώνιας (Εικ.2). Ήταν η εποχή που η Ευρώπη ξεκινούσε από την Ελλάδα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου